میکرو لایب

دستورات کار روی متغیر های عددی در کامپایلر Bascom-Avr

افزایش یک واحد عددی 

INCR VAR

یک واحد به متغیر VAR اضافه می کند.

مثال:

 

 

کاهش یک واحدی

DECR VAR

یک واحد از متغیر VAR کم می کند.

مثال:

 

 

چرخش

ROTATE var , LEFT / RIGHT [ ,shifts]

بیت های متغیر VAR به سمت راست یا چپ چرخش می کند.

  • shifts: تعداد چرخش را معیین می کند. (اختیاری)
  • LEFT / RIGHT: راست گرد یا چپ گرد شدن بیت ها

 

مثال:

 

 

⇐ مقدار LSB

Var2 = LOW (Var1)

مقدار LSB متغیر VAR1 را در متغیر VAR2 قرار می دهد.

 

مثال:

 

 

⇐ مقدار MSB

Var2 = HIGH (Var1)

مقدار MSB متغیر VAR1  را در متغیر VAR2 قرار می دهد.

 

مثال:

 

 

⇐ جابجایی مقادیر متغیر های VAR1 و VAR2 

SWAP (VAR1 , VAR2)

نکته: این دستور هم برای متغیر های عددی و هم رشته ای کاربرد دارد.

 

مثال:

 

منبع: میکروکنترلر های کاربردی AVR مهندس عبدالرحمن حیدری

دیدگاه‌ها (0)

*
*

question