میکرو لایب

رطوبت سنج با سنسور مقاومتی HR202L

این مدار می تواند رطوبت محیط را بسنجد، سنجش رطوبت محیط از طریق مقاومت تابع رطوبت اندازه گیری شده و به صورت درصد  نمایش داده میشود.

برای سنجش رطوبت باید سنسور رطوبتی را در محل مورد نظر قرار داد.

توضیحات کد ها در ادامه آورده شده است.

در مدار مورد نظر که یک رطوبت سنج با lcd  گرافیکی است قطعات زیر بکار رفته است

یک ال سی دی، گرافیکی ۱۲۸*۶۴

یک عدد مقاومت تابع رطوبت HR202L

این مدار می تواند رطوبت محیط را بسنجد، سنجش رطوبت محیط از طریق مقاومت تابع رطوبت اندازه گیری شده و به صورت درصد  نمایش داده میشود.

IC MEGA 32 یک آی سی قابل برنامه ریزی است

پایه های  LCD  به شرح زیر است:

۱-VSS تغذیه مدارات داخلی LCD

۲-VDDتغزیه مدارات داخلیLCD

۳-VOتنظیم کنتراست

۴-D/Iاگر ۱ باشد ورودی دیتا و اگر ۰ باشد ورودی دستور العمل است.

۵- RWاگر۱باشد دیتا را میتوان خواند و اگر  ۰ باشد دیتا را میتوان نوشت.

۶-E فعال ساز

۷-۱۴-D7-D0دیتا باس

۱۵- CE2فعال ساز چیپ ۱

۱۶-CE1فعال ساز چیپ ۲

۱۷-RESباز نشانی با سطح صفر

۱۸-VEEتولید ولتاژ منفی جهت کنتراست

۱۹-Aاند LED  پس زمینه

۲۰-Kکاتد  LED پس زمینه

کد:(کامپایلر bascom-avr)

 

شماتیک:

دیدگاه‌ها (0)

*
*

question