میکرو لایب

علمی

آموزش راه اندازی ترمیستور NTC

با ترمیستورها و نحوه راه اندازی آنها برای اندازه گیری دما آشنا شوید پیش نیاز آیا تا به حال به…

خازن های کلاس X و Y

در این مقاله می آموزید که ۱-خازن های کلاس x و خازن های کلاس Y کجا کاربرد دارند؟ ۲-چرا از…

منبع تغذیه خازنی نیم موج بدون ترانس

مقدمه: در عصر امروزی برای طراحی مدارات الکترونیک با توجه به عملکرد انها نمی توان از هزینه طراحی نسبت به…

محاسبات مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

هفت مرحله برای تبدیل موفقیت آمیز سیگنال آنالوگ به دیجیتال نرم افزارهای بسیار دقیق به نرم افزار نهایی انالوگ با…
question