میکرو لایب

آلتیوم DXP

شیفت دادن متن بر روی LCD کاراکتری

تابع شیفت متن در کامپایلر بیسیک (Bascom-avr) در مواردی پیش می آید که ما قصد نشان دادن یک متن را…

آموزش مقدماتی آلتیوم DXP

  آموزش به صورت تصویری بوده و شما در این آموزش می آموزید: ترسیم مدار در محیط شماتیک و آشنایی…
question