میکرو لایب

آموزش رسم مدار در آلتیوم

آموزش مقدماتی آلتیوم DXP

  آموزش به صورت تصویری بوده و شما در این آموزش می آموزید: ترسیم مدار در محیط شماتیک و آشنایی…
question