میکرو لایب

اضافه کردن پورت با شیفت رجیستر

اموزش کار با شیفت رجیستر

معرفی شیفت رجیستر: اگر بخواهید تعداد زیادی از LED ها را کنترل کنید یا تنها به ورودی و خروجی های…
question