میکرو لایب

الگوریتم برنامه نویسی در بسکام

فرم کلی یک برنامه در BASCOM-AVR (بخش ۱)

برای خلق یک برنامه به هر زبانی باید از یک استاندارد استفاده کنید این استاندارد به برنامه شما نظم می…
question