میکرو لایب

اموزش ارسال پیام با میکرکنترلر

راه اندازی بخش پیامک SIM800L

ماژول SIM800L: برد SIM800L یک ماژول تلفن همراه کوچک است که امکان انتقال دیتا از طریق GPRS ، ارسال و…
question