میکرو لایب

اموزش مالتی پلکسر

مالتی پلکسر (Multiplexer) چیست؟

Multiplexer یک مدار منطقی ترکیبی است که برای وصل یکی از چندین خط ورودی به یک خط خروجی مشترک طراحی…
question