میکرو لایب

ایجاد پروژه در iar 8 و پیکره بندی اولیه

ایجاد پروژه جدید در کامپایلر IAR STM8

طبق عکس ها قدم به قدم  پروژه را ایجاد کرده و تنظیمات آن را انجام دهید: مرحله یک: از منوی…
question