میکرو لایب

حذف شرط: اموزش ks0108 در کدویژن بخش 2 اموزش ks0108 در کدویژن بخش 2

دستورات ال سی دی گرافیکی در کامپایلر کدویژن بخش ۱

یکی از ال سی دی هایی که کامپایلر کدویژن برای آن کتابخانه در نظر گرفته است ال سی دی گرافیکی…
question