میکرو لایب

سون سگمنت و مدار منطقی

باینری به سون سگمنت با مدار منطقی(۸ بیتی) بخش ۱

قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم لازمه که یادآوری کنم شما برای درک بهتر این آموزش باید با ساده سازی…
question