میکرو لایب

شیفت دادن متن در lcd در کامپایلر بسکام

شیفت دادن متن بر روی LCD کاراکتری

تابع شیفت متن در کامپایلر بیسیک (Bascom-avr) در مواردی پیش می آید که ما قصد نشان دادن یک متن را…
question