میکرو لایب

طراحی شمارنده با شیفت رجیستر و ای سی لچ و مگا 8

ابر شمارنده ۲۴ رقم با avr

چگونه با شیفت رجیستر و آی سی لچ یک ابر شمارنده طراحی کنیم؟ مثالی که در ادامه مشادهده خواهید کرد…
question