میکرو لایب

متغیر ها در codevision

ساختمان زبان C در کامپایلر codevision-avr

در برنامه نویسی به زبان C هدر فایلها در ابتدای برنامه قرار میگیرند در وافع به دستوراتی که پسوند آنها…
question