میکرو لایب

محاسبه بتای ترمیستور ntc

نحوه ی محاسبه بتای ترمیستور (β)

پیش نیاز یک پیش نیاز دو محاسبه بتا مقدار “B” ترمیستور یا مقدار بتا ، نشان دهنده شکل منحنی مشخصه…
question