میکرو لایب

نحوه ایجاد پروژه در کامپایلر IAR embeded Workbench IDE - STM8

ایجاد پروژه جدید در کامپایلر IAR STM8

طبق عکس ها قدم به قدم  پروژه را ایجاد کرده و تنظیمات آن را انجام دهید: مرحله یک: از منوی…
question