میکرو لایب

چگونه می توان برای mmc فایل ایمیج ایجاد کرد

ایجاد ایمیج mmc برای استفاده در پروتیوس

اگر در نرم افزار پروتیوس نیاز پیدا کنید که با mmc کار کنید متوجه می شید که mmc برای راه…
question