میکرو لایب

چگونگی راه اندازی کیپد با استفاده از دیکدر و انکدر

راه اندازی کیپد ۸x8 با انکدر و دیکدر

قبل از مشاهده پست اگر با انکودر و دیکدر آشنا نیستید به این دو پست مراجعه کنید دیکدر چیست؟ انکدر…
question