میکرو لایب

half-wave TRANSFORMERLESS

منبع تغذیه خازنی نیم موج بدون ترانس

مقدمه: در عصر امروزی برای طراحی مدارات الکترونیک با توجه به عملکرد انها نمی توان از هزینه طراحی نسبت به…
question